Nyheter

Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker

I 2020 var det ti år siden gjeldende lokalt forankrede forvaltningsmodell for nasjonalparker i Norge ble innført. På oppdrag fra Miljødirektoratet er forvaltningsmodellen evaluert basert på følgende mandat:

Les mer

Det er fortsatt håp for kysttorsken…

...men det krever at tiltak blir satt inn. Sluttrapport fra det forskningsbaserte prosjektet Krafttak for kysttorsken ble offentlig mandag 18.01.21, sammen med en orientering til fiskeriministeren. 

 

Les mer

Søsterparker

            AAA          

Vedtak om vern

Ytre Hvaler nasjonalpark ble opprettet 26. juni 2009.

Vernekartet

Verneforskriften

Kongelig resolusjon

Faktaark om Ytre Hvaler nasjonalpark